Educathon

Mesleki Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Mesleki eğitim, belirli bir meslekle ilgili olarak kişilere güncel bilgi ve becerileri kazandırma, fiziksel, düşünsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirme sürecine verilen bir isimdir.

Ülkelerin gelişimi ve kalkınması katma değerli üretim ve çok iyi yetişmiş bireylerle mümkün olabilir. Bu anlamda mesleki eğitim Ülkemizde olduğu gibi tüm Dünya’da da öncelikli konuların başında gelmektedir. Bu alanda yapılan önemli sayıda çalışmaya ve yatırıma rağmen, nicelik ve nitelik anlamında mesleki eğitimde istenen başarı elde edilememiştir.

Diğer taraftan Küresel ısınma ve dijital dönüşüm kaynaklı dönüşüm mevcut çalışanların da, yeni yetkinlik ve beceriler kazanmasını, dolayısıyla sürekli öğrenmeyi zorunlu hale getirmiştir.

Mesleki eğitimin klasik yöntemlerin dışında farklı, yenilikçi bir bakış açısıyla ele alınması, güncel ihtiyaçların yanı sıra gelecek dönem beklentilerine de uygun olacak şekilde, esnek ve geliştirilebilir bir yapıda kurgulanması gerekmektedir.

Educathon’un temel amacı imalat sanayi meslekleri öncelikli olmak üzere, geliştirilecek farklı bakış açısıyla mesleki eğitim faaliyetlerinin etkinliğini arttıracak, bireylerin mesleki yetkinlik ve becerileri kazanmasını sağlayacak yenilikçi teknik ve yöntemlerin geliştirilmesidir.

Educathon etkinliğimiz kapsamında katılımcılardan; kendi belirleyecekleri imalat sanayi alanında, bireylerin yetkinlik ve becerilerini geliştirebilmelerine yönelik, yenilikçi, kolay uygulanabilir, değer yaratan, doğru bir planlama ve iş modeline sahip, özgün eğitim programları ortaya koymaları beklenmektedir.

Öğrencilerden, öğretmenlere, emeklilerden çalışanlara, ustalardan çıraklara, şirket sahiplerinden girişimci adaylarına her kesim ve yaştan kişilerin katılımına açık olacak programın mesleki eğitimde farklı yaklaşımların ortaya konabilmesi, mesleki eğitime farklı bir yaklaşım geliştirilebilmesi açısından önemli bir fırsat yaratacağına inanmaktayız.